Бахархалын ордон


Монгол орныхоо хойморь болсон Хөвсгөл нутгийн хөгжил дэвшлийн үйлсэд манай компани хувь нэмэр оруулахаар төсөл боловсруулан ажиллаж байна. Аялал жуулчлалын

салбарыг төр засгаас дэмжиж буй өнөө үед бидний зорин хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа нутгийн "Бахархлын ордон"-г барьж байгуулах нь орон нутагт тэр дундаа алслагдсан хөдөө орон нутагт бахархал болох төслийн ажил гэж үзэж байна. Тус ордныг

орчин үеийн шийдэлтэй европ технологиор байгаль орчинд хор нөлөөгүй барьж байгуулах ба зочид буудал, худалдаа үйлчилгээ гэрлэх ёслолын ордон гэсэн цогцолбор хэсгүүдээс бүрдэнэ.


Монгол улс, Хөвсгөл аймаг
Зочид буудал худалдаа үйлчилгээ гэрлэх ёслолын танхим
9-давхар барилга
Барилгын нийт талбай 7500м2
2014.04 - 2016.05

 

Copyrights © 2012 & All Rights Reserved by "Green resource" LLC .