Хууль сахиулахын их сургууль


Хууль сахиулахын их сургуулийн 3000 сонсогч оюутны хичээлийн барилгыг 2013 оны 05 дугаар сард барьж эхэлсэн ба 2014 оны 09 дугаар сард хүлээлгэн өгөхөөр ажиллаж байна. Тус сургуулийн барилга нь орчин үеийн хийц загвараар, Европ технологи ашиглан хүний биед хоргүй байгаль орчинд ээлтэй сургуулийн барилгын стандартыг хангахуйц барилга болох юм. Уг барилга нь 2013 оны "Шилдэг бүтээн байгуулалт"-аар шалгарсан.

 


Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянзүрх

Хууль Сахиулахын Их Сургуулийн

3000 сонсогч оюутны хичээлийн байр

Барилгын нийт талбай 40000м2

2013.05-2014.09

 

 

Copyrights © 2012 & All Rights Reserved by "Green resource" LLC .