Ажлын байрны нэр Түвшин Огноо
3 Цахилгааны инженер Бүтэн цагийн 2014-03-13 Дэлгэрэнгүй
4 ХАБЭА-н менежер Бүтэн цагийн 2014-03-13 Дэлгэрэнгүй
5 Сантехникийн инженер Бүтэн цагийн 2014-03-13 Дэлгэрэнгүй
6 Тоног төхөөрөмжийн инженер Бүтэн цагийн 2014-02-18 Дэлгэрэнгүй
7 Бизнес хөгжил, төслийн менежер Бүтэн цагийн 2014-03-31 Дэлгэрэнгүй
8 Лаборант /Бетон зуурмагийн/ Бүтэн цагийн 2014-03-31 Дэлгэрэнгүй
9 Технологич-инженер Бүтэн цагийн 2014-03-31 Дэлгэрэнгүй
10 Барилгын талбайн инженер Бүтэн цагийн 2014-03-31 Дэлгэрэнгүй
11 Сантехникийн инженер Бүтэн цагийн 2014-03-31 Дэлгэрэнгүй
12 Хуульч Бүтэн цагийн 2014-03-31 Дэлгэрэнгүй
14 Гадаад худалдаа, хангамжийн менежер Бүтэн цагийн 2014-03-31 Дэлгэрэнгүй
Copyrights © 2012 & All Rights Reserved by "Green resource" LLC .